Rozstrzygnięcie konkursu na projekty młodych naukowców - edycja 2021

Wyniki konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowcówna Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

konkurs ogłoszony 20 stycznia 2021 r.

Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego młodych naukowców na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w roku 2021. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z funduszu przeznaczonego na prowadzenie badań naukowych przez doktorantów studiów doktoranckich (55 000 zł) oraz z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych (60 000 zł - na finansowanie projektów złożonych przez pracowników i doktorantów szkoły doktorskiej). Do dnia 15 marca wpłynęło 26 wniosków, które zostały ocenione przez powołaną Komisję ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców. Każdy wniosek był oceniany przez trzech członków Komisji i na podstawie otrzymanych recenzji została sporządzona lista projektów zakwalifikowanych do finansowania (Załącznik). Wszyscy wnioskodawcy otrzymali recenzje sporządzone przez członków Komisji.

Zaakceptowane projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w UMCS oraz Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Granty/Projekty młodych naukowców”.

Wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego muszą być poniesione do 15 listopada 2021 roku (data wpłynięcia faktury); niewydane pieniądze przechodzą do dyspozycji Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

                     Joanna Czarnecka                                                    Anna Jarosz-Wilkołazka
Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii              Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

 

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    1 kwietnia 2021