Powołanie Rady Młodych Naukowców INB

Z przyjemnością informujemy, że dnia 15 lutego powołana została Rada Młodych Naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS (RMN), która będzie działała w latach 2021-2022. Członkowie RMN zostali wybrani poprzez głosowanie i reprezentują nauczycieli akademickich (3 osoby) oraz studentów szkoły doktorskiej (1 osoba) i studiów doktoranckich (1 osoba).

Do głównych zadań RMN Instytutu Nauk Biologicznych UMCS należy:

- reprezentowanie młodych naukowców Instytutu na różnych spotkaniach instytutowych,
- inicjowanie zmian wspierających aktywność naukową i dydaktyczną młodych naukowców Instytutu,
- inicjowanie i organizowanie spotkań naukowych w Instytucie,
- inicjowanie współpracy z innymi ośrodkami w Polsce i zagranicą, której celem jest wsparcie młodych naukowców Instytutu na różnych płaszczyznach życia naukowego.

Skład RMN (kadencja do końca 2022 r.):

1.    dr Emilia Reszczyńska – przedstawicielka nauczycieli akademickich
2.    dr Kamil Żebracki – przedstawiciel nauczycieli akademickich
3.    dr Dawid Stefaniuk – przedstawiciel nauczycieli akademickich
4.    mgr Monika Sztandera-Tymoczek – przedstawicielka szkoły doktorskiej
5.    mgr Katarzyna Suśniak – przedstawicielka studiów doktoranckich

Życzymy owocnej współpracy!

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    17 lutego 2021