Naukowe 60 minut - Prof. Stefan Franzen, North Carolina State University, USA

Naukowe 60 minut to inicjatywa cyklicznie odbywających się wykładów z naukowcami o uznanym dorobku w kraju i zagranicą oraz młodymi, obiecującymi badaczami, stworzona przez Instytut Nauk Biologicznych UMCS.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklicznie odbywających się wykładów i spotkań Naukowe 60 minut.

Naszym gościem podczas najbliższego wydarzenia będzie Prof. Stefan Franzen, specjalista z zakresu chemii biofizycznej i biologicznej, kierownik grupy badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej - North Carolina State University, USA.

Przedstawi wykład zatytułowany "Dehaloperoxidase: The Swiss Army Knife of Enzymes", który będzie dotyczył wielofunkcyjnego enzymu, który może degradować halogenowane fenole, pirole, indole i inne aromatyczne związki obecne w przybrzeżnych ujściach rzek.

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie 14 grudnia br. o godz. 14:00 w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS, ul. Akademicka 19, sala Audytoryjna.

W załączniku znajduje się informacja nt. Pana Prof. Stefana Franzena.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    10 grudnia 2021