Grant EMBO dla mgr. Kamila Filipka!

Niezmiernie miło mi poinformować, że doktorant Kamil Filipek z Katedry Biologii Molekularnej, został laureatem EMBO Scientific Exchange Grant. Projekt pt. Phosphorylation of P-stalk protein regulates ribosomal stress responses będzie realizowany w czasie stażu w Instytucie Medycyny Komórkowej i Molekularnej  Uniwersytetu Kopenhaskiego wraz z grupą badawczą prof. Simona Bekkera-Jensena. Promotorem rozprawy doktorskiej Kamila Filipka jest prof. Marek Tchórzewski.

Projekt ten jest niezmiernie ciekawy, ponieważ w świetle ostatnich badań maszyneria translacyjna może funkcjonować jako „sensor” warunków stresowych, które mogą powodować zatrzymanie rybosomów i kolizje, tworząc tzw. disomy. W zależności od liczby utworzonych disomów wyzwalane są trzy różne odpowiedzi, poprzez aktywację specyficznych białek. Ostatnio wykazano, że rybosomalne białka P biorą udział w aktywacji jednego z tych białek (kinazy GCN2), jednak ich rola w wyczuwaniu kolizji rybosomów nie została zbadana. W swoich badaniach doktorant wykazał, że wahania fosforylacji białek P mogą mieć wpływ na zderzenia rybosomów z powodu kinetycznych zmian translacyjnych. Celem projektu jest wyjaśnienie roli rybosomalnych białek P oraz roli ich fosforylacji w procesie wyczuwania i przekazywania sygnału stresu. Przeprowadzone badania przyniosą nowy wgląd w rolę rybosomów jako „wartowników” odpowiedzi na stres, ze szczególnym uwzględnieniem rybosomalnych białek P jako platformy aktywacji białek efektorowych.

Serdecznie gratuluję mgr Kamilowi Filipkowi i życzę bardzo ciekawych odkryć naukowych w czasie stażu! 

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS

    Aktualności

    Autor
    Agata Dzyr
    Data dodania
    26 maja 2022