Finansowanie dodatkowych projektów młodych naukowców

Szanowni Państwo,

w związku z ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców tegoroczną edycją konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców, wysokim poziomem merytorycznym złożonych projektów oraz wygospodarowaniem dodatkowych funduszy z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych, finansowanie uzyskało dodatkowych pięć projektów naukowych – 1 zespołowy i 4 indywidulane (Załącznik).

Zaakceptowane projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w UMCS oraz Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Granty/Projekty młodych naukowców”.

Wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego muszą być poniesione do 15 listopada 2021 roku (data wpłynięcia faktury); niewydane pieniądze przechodzą do dyspozycji Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

                     Joanna Czarnecka                                                    Anna Jarosz-Wilkołazka
Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii              Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    15 kwietnia 2021