Dyplom XVII LFN dla prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej

Fot. Bartosz Proll

W sobotę 24 września w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyła się uroczysta gala kończąca XVII Lubelski Festiwal Nauki Podczas gali uhonorowano wkład pięciu naukowców/popularyzatorów nauki z uczelni publicznych organizujących LFN, którzy zarówno swoim dorobkiem naukowym, jak i zaangażowaniem w sprawy społeczeństwa, przyczyniają się do promocji nauki.

Jednym z nagrodzonych naukowców jest prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS; wirusolog, immunolog, naukowiec i nauczyciel akademicki. Jej badania koncentrują się na chorobach niezakaźnych: alkoholowych i bezalkoholowych chorobach wątroby, chorobach alergicznych, poznaniu mechanizmów rozwoju chorób oraz sposobów ich zapobiegania. Profesor interesuje się także poszukiwaniem leków przeciwko wirusom, w tym także koronawirusom. Jest popularyzatorem nauki z zakresu wirusologii i wakcynologii, w szczególności tam, gdzie fake newsy rozpowszechniane są najczęściej, czyli w Internecie. Dzieli się fachową i rzetelną wiedzą na temat koronawirusa oraz szczepień przeciwko niemu, zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska promuje wiedzę z zakresu wirusologii i immunologii człowieka i wakcynologii także na swojej stronie na Facebooku, za pomocą której rzetelne i sprawdzone informacje docierają dziennie do blisko 9000 osób.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wkład włożony w szerzenie nauki i popularyzację wiedzy!

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    27 września 2021