I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

24.06.2018

I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna na temat "Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń - América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas" odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku w PWSW, w Przemyślu. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i dr Pawel Trefler z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Fot. Tomasz Bielański