Inauguracja II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej

24.06.2018

Inauguracji II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej dokonał Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski, który objął konferencję patronatem honorowym wspólnie z Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzym Nowakiem. W inauguracji wzięli udział i zabrali głos goście honorowi: prof. dr hab. Jan Gliński, wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii UMCS, prof. dr hab. Marek Pietraś, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Politologii UMCS, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. W imieniu organizatorów uczestników Konferencji powitały dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. z Wydziału Politologii UMCS oraz dr Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr Elio Masferrer Kan. Fot. Kornelia Plizga, Sylwia Skotnicka, Jakub Wołyniec