I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna - materiał filmowy Telewizji Podkarpackiej

24.06.2018

Materiał filmowy z I Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat: Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń - América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas, która odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku w PWSW, w Przemyślu, przygotowany przez Telewizję Podkarpacką.