II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

24.06.2018

II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna na temat: Relacje polityka – religia w Ameryce Łacińskiej: determinanty i nowe paradygmaty, odbyła się w Lublinie, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w dniach 3-4 listopada 2015 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Uczestnicy konferencji podjęli interdyscyplinarną debatę w języku hiszpańskim nad obecnością i rolą religii w sferze publicznej oraz jej powiązaniom z polityką w perspektywie regionalnej Ameryki Łacińskiej. Fot. Kornelia Plizga, Sylwia Skotnicka, Jakub Wołyniec