Trzecia edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską"

24.06.2018

Trzecia edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską" odbyła się z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” w dniach 19-21 czerwca 2018 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Fot. Bartosz Proll, Sylwia Skotnicka, Magdalena Wątróbka