Druga edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską"

24.06.2018

Druga edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską" odbyła się w dniach 31 stycznia – 3 lutego 2017 roku z udziałem naukowców z Argentyny i Czech. Gośćmi Wydziału Politologii byli naukowcy, współpracujący z „Anuario Latinoamericano”: prof. Maria de Monserrat Llairó, Dyrektorka Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Rzecz Rozwoju i Integracji Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Buenos Aires, założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Latitud Sur”; mgr Miguel Francisco Gutiérrez, Kierownik Zakładu Nauk Społecznych Colegio Nacional de Buenos Aires; mgr Pablo Bulcourf, politolog z Uniwersytetu Narodowego Quilmes w Buenos Aires, Sekretarz Generalny Argentyńskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, członek Komitetu Wykonawczego Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, redaktor naczelny czasopisma naukowego „PostData”; dr Nuno Morgado, geopolityk i brazylianista z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Fot. Magdalena Wątróbka, Jakub Wołyniec