Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 9.30-11.30


czwartek 10.00-12.00


pok. 1018


tel. 51-59