Podziel się doświadczeniem - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym

Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne tematy warsztatów!

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza do udziału w cyklu warsztatów pt. „Podziel się doświadczeniem  - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym”przeznaczone  dla nauczycieli akademickich, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kształcenia zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących studentów. Warsztaty prowadzone będą online w formie wideokonferencji, przez doświadczonych dydaktyków - pracowników Uniwersytetu, ekspertów z zakresu e-learningu. Celem realizacji warsztatów jest podniesienie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w UMCS z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz pokazanie praktycznych elementów i dobrych praktyk do wykorzystania w pracy nauczyciela akademickiego.

Warsztat nr 1: Wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych MS Teams w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych"

Głównym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych MS Teams (takich jak: czat, formularze, tablica multimedialna, współdzielenie ekranu aplikacji, praca w pokojach). Na podstawie dwóch scenariuszy zajęć omówione zostaną sposoby angażowania studentów w dyskusje w trakcie zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zaprezentowane zostaną różne sposoby wykorzystania wbudowanych funkcjonalności MS Teams, a także łączenia tychże opcji z innymi, bezpłatnymi platformami komunikacyjnymi online. Omawiane scenariusze będą dotyczyć nauk społecznych, niemniej jednak prezentowane w trakcie warsztatów narzędzia oraz sposoby ich zastosowania będą miały charakter ogólnoakademicki.

Termin: 5 marca 2021 r., godz. 11:00-13:00

Miejsce: platforma e-learningowa Ms Teams

Prowadząca: Pani dr Karolina Burno-Kaliszuk – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach zatrudniona w Katedrze Dziennikarstwa UMCS. Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia zdalnego od 2017 roku.

Poziom warsztatów: Podstawowy, średniozaawansowany

Czas trwania warsztatów: 2 godziny

Zapisy:

Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 3 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane w dniu 4 marca 2021 r.

Warsztat nr 2: Organizacja pracy w MS TEAMS dla pracowników naukowo-dydaktycznych – poziom średniozaawansowany"

Warsztat przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy mają już swoje pierwsze doświadczenia w pracy z MS TEAMS i chcieliby wymienić się doświadczeniami nt. zastosowanych rozwiązań oraz zainspirować nowymi pomysłami odnośnie tego, jak usprawnić sobie pracę. Podczas spotkania prowadząca, dr Monika Ratajczyk z Wydziału Ekonomicznego podzieli się swoimi doświadczeniami z organizacji pracy zarówno naukowej, jak i dydaktycznej za pośrednictwem MS TEAMS. Zaprezentuje własne rozwiązania, które dotychczas stosowała w odniesieniu m.in. do różnych: technicznych sposobów przygotowywania zajęć (zarówno typowo ćwiczeniowych, jak i projektowych), komunikacji ze studentami, weryfikacją aktywności studentów, a także sposobami na organizację pracy ze studentami, jak i organizację pracy naukowej.

Poziom: średniozaawansowany

Czas trwania: ok. 2h

Termin: 12 marca 2021 r., godz. 9:00-11:00

Miejsce: platforma e-learningowa Ms Teams

Prowadząca: Pani dr Monika Ratajczyk – Doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i praktyk realizująca badania stosowane na zlecenie najróżniejszych podmiotów - polskich i zagranicznych. Entuzjastka nieszablonowego myślenia, specjalizująca się w badaniach jakościowych. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są opakowania produktów w działalności biznesowej przedsiębiorstw, a także ich wpływ na preferencje, decyzje i zachowania konsumentów. Aktualnie pracuje nad monografią w tym obszarze. Wierzy, że nieustanne zadawanie pytań prowadzi do odkrywania nieoczywistych możliwości, te zaś pomagają projektować i rozwijać rozwiązania, z których korzystać może nie tylko nauka, ale i biznes.

Zapisy:

Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 10 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane w dniu 11 marca 2021 r.

Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne tematy warsztatów!

Limit miejsc:

Każdy warsztat przeznaczony jest dla grupy 15-25 osób. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o wybór jednego warsztatu.

Wymagania techniczne:

Ze względu na aktywny charakter warsztatów wymagane jest, aby uczestnik miał dostęp do mikrofonu i/lub kamery internetowej.

Kontakt:

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela Zespół ds. Studiów Podyplomowych.

Pomocy technicznej w zakresie obsługi platformy MS Teams Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach!

Po zakończeniu całego cyklu materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na stronie internetowej Uniwersytetu.

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2021