Przepisy i kontakt

                      

        Regulacje wewnętrzne w zakresie projektów europejskich:

   

 

 

                                           
                                                Wzory dokumentów dot. zakresu projektów :

 

 

KONTAKT

Zespół ds. projektów badawczych i inwestycyjnych UE

mgr inż. Katarzyna Waszczuk - Nowak
tel. (81) 537 52 07; pokój 1309
email: katarzyna.waszczuk-nowak@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Anna Pałka
tel. (81) 537 53 76; pokój 1309
email: anna.palka@poczta.umcs.lublin.pl