Zarząd

Skład osobowy Zarządu PKZP przy UMCS w Lublinie:

od 16.05.2015 r. do 24.05.2019 r.

Zenon Roman Fiut - prezes
Danuta Brzyska - zastępca prezesa
Marta Łacek - skarbnik
Anna Lipska - sekretarz
Jerzy Płatakis - członek

od 25.05.2019 r. do 31.05.2022 r.

Zenon Roman Fiut - prezes
Jerzy Płatakis - zastępca prezesa
Aneta Baran - skarbnik
Małgorzata Czerniak - sekretarz
Dorota Leposińska - członek

od 01.06.2022 r. 

Zenon Roman Fiut - prezes
Jerzy Płatakis - zastępca prezesa
vacat - skarbnik
Małgorzata Czerniak - sekretarz
Dorota Leposińska - członek