Zarząd

Skład osobowy Zarządu PKPZ przy UMCS w Lublinie:

Zenon Roman Fiut - prezes
Danuta Brzyska - zastępca prezesa
Marta Łacek - skarbnik
Anna Lipska - sekretarz
Jerzy Płatakis - członek