Zarząd

Skład osobowy Zarządu KZP przy UMCS w Lublinie:

od 21.03.2023 r.
Dariusz Igras - prezes
Beata Walczak - zastępca prezesa
Anna Lipska - skarbnik
Edyta Tyburek - sekretarz
Jerzy Płatakis - członek

od 01.06.2022 r. do 20.03.2023 r.
Zenon Roman Fiut - prezes
Jerzy Płatakis - zastępca prezesa
vacat - skarbnik
Małgorzata Czerniak - sekretarz
Dorota Leposińska – członek

od 25.05.2019 r. do 31.05.2022 r.
Zenon Roman Fiut - prezes
Jerzy Płatakis - zastępca prezesa
Aneta Baran - skarbnik
Małgorzata Czerniak - sekretarz
Dorota Leposińska - członek

od 16.05.2015 r. do 24.05.2019 r.
Zenon Roman Fiut - prezes
Danuta Brzyska - zastępca prezesa
Marta Łacek - skarbnik
Anna Lipska - sekretarz
Jerzy Płatakis - członek