Przepisy i kontakt

KONTAKT

Kierownik  

mgr Anna Polaczek-Skiba
tel. (81) 537 57 82; pokój 1309; adres e-mail: anna.polaczek@poczta.umcs.lublin.pl

 

Projekty badawcze krajowe

Adres e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406; adres e-mail: beata.herbaczynska@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16; pokój 1406; adres e-mail: p.mazurek@poczta.umcs.lublin.pl 

mgr Anna Kotula-Pytel
tel. (81) 537 51 16; pokój 1406; adres e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Dorota Samociuk
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406; adres e-mail: dorota.samociuk@poczta.umcs.lublin.pl 

mgr Anna Kochalska-Wasak
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406; adres e-mail: anna.wasak@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Renata Zając
tel. (81) 537 50 94; pokój 1310; adres e-mail: renata.zajac@poczta.umcs.lublin.pl 

mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz
tel. (81) 537 51 05; pokój 1310; adres e-mail: agnieszka.chilkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl 

mgr Monika Urbańska
tel. (81) 537 51 05; pokój 1310; adres e-mail: monika.urbanska@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

PRZEPISY

ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na badania naukowe