Przepisy i kontakt

PRZEPISY

Zasady wynagradzania obowiązujące na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej:

Zasady udzielania zamówień publicznych i zleceń:


 KONTAKT

Kierownik  Zespołu

mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16; pokój 1406; adres e-mail

Projekty badawcze krajowe
Adres e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič
tel. (81) 537 57 82; pokój 1406; adres e-mail

mgr Dorota Samociuk
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406; adres e-mail

mgr Anna Kochalska-Wasak
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406; adres e-mail

mgr Karolina Kozakowska
tel. (81) 537 57 82; pokój 1406; adres e-mail

Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Monika Urbańska
tel. (81) 537 51 05; pokój 1310; adres e-mail: monika.urbanska@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Anna Polaczek-Skiba
tel. (81) 537 50 94; pokój 1310; adres e-mail: anna.polaczek@poczta.umcs.lublin.pl