Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIEW związku ze zmianą wprowadzaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 stycznia 2013 r. dotyczącą potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, Centrum Kadrowo-Płacowe prosi pracowników UMCS o sprawdzenie i ewentualną weryfikację danych w dokumentacji ubezpieczeniowej (druki ZUS: ZUA, ZCNA). Błędne lub nieaktualne dane w bazie ZUS lub NFZ mogą od nowego roku 2013 skutkować komplikacjami przy rejestracji do lekarza.

Przypominamy, że pracownik powinien poinformować pracodawcę o potrzebie zgłoszenia lub wyrejestrowania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności o:

  • uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoby bezrobotnej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej itp.),
  • ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko,
  • ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.

Gdyby okazało się, że nie zgłoszono lub nie wyrejestrowano pracownika lub jego członka rodziny, mimo tej konieczności, prosimy o pilne spełnienie tego obowiązku. Pracownicy Biura Kadr na pisemny wniosek dokonają zmian w państwa dokumentacji ubezpieczeniowej.

Informujemy, że istnieje możliwość sprawdzenia poprawności danych zewidencjonowanych na koncie w ZUS przez rejestrację na portalu www.pue.zus.pl.

Więcej informacji na temat Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) można znaleźć na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl.