Zdalne nauczanie

Informujemy, że pracownicy UMCS mogą korzystać z następujących narzędzi umożliwiających oraz wspierających zdalne nauczanie online:

1. Wirtualny Kampus

 • zajęcia on-line na platformie e-learnigowej
 • praca indywidualna i grupowa z materiałami dydaktycznymi
 • komunikacja student-prowadzący (synchroniczna i asynchroniczna, w tym audio i/lub video)
 • realizacja i ocena zadań wykonanych przez studentów 

Szczegółowe informacje: kampus.umcs.pl

2. Aplikacja Teams (Office365)

 • prowadzenie zajęć i wykładów online w ramach połączeń audio i/lub video
 • udostępnianie plików, prowadzenie prezentacji
 • planowanie terminów spotkań (zajęć i wykładów) w ramach kalendarza współdzielonego z grupami studentów

Instrukcja przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia w formie pisemnej

Instrukcja przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia w formie ustnej

Szczegółowe informacje: teams.umcs.pl

3. System USOS

 • wysyłanie wiadomości do studentów lub grup studentów
 • możliwe przesyłanie załączników z materiałami do zajęć

Szczegółowe informacje: usosweb.umcs.pl

4. Profil osobowy pracownika

 • samodzielna publikacja ogłoszeń i materiałów dla studentów

Szczegółowe informacje

5. Tablica strony wydziałowej

 • samodzielna publikacja ogłoszeń i materiałów dla studentów

Szczegółowe informacje


Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora ws. zajęć w trybie zdalnym