Profil osobowy pracownika

1. Co to jest profil osobowy pracownika?

Profil osobowy to wizytówka pracownika w serwisie UMCS. Można go odnaleźć przez wyszukiwarkę lub w książce adresowej - w powiązaniu z jednostką lub alfabetycznie.

Przykładowy profil pracownika naukowego

2. Jakie dane są uzupełniane automatycznie?

Dane podstawowe, tj. imię, nazwisko, stopień naukowy, stanowisko, nazwa jednostki oraz adres e-mail aktualizowane są automatycznie w oparciu o program kadrowy. Niezgodność tych danych ze stanem faktycznym należy zgłaszać do Biura Kadr.

3. Jakie dane pracownik ma obowiązek uzupełniać samodzielnie?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora są to:

 • służbowe dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,
 • terminy konsultacji.

4. Dlaczego korzystanie ze służbowej poczty e-mail jest takie ważne?

Obowiązek korzystania ze służbowej poczty elektronicznej jest ważny ze względu na:

 1. Uwiarygodnienie nadawcy. Konto pocztowe z domeną @umcs.pl może być założone wyłącznie przez pracownika Uczelni - mamy pewność co do tego, z kim prowadzimy korespondencję, a jednocześnie jesteśmy wiarygodni dla odbiorców naszych wiadomości.
 2. Prowadzenie komunikacji oficjalnej. Ponieważ adresy komercyjne nie są w żaden sposób autoryzowane, wiadomość wysłana z takiej skrzynki może być zignorowana przez innego pracownika. Przykładem może tu być prośba o publikację ogłoszenia o odwołaniu zajęć lub zgłoszenie niezgodności danych kadrowych.
 3. Dbanie o wizerunek Uczelni. Wyobraźmy sobie, że dyrektor znaczącej instytucji wysyła do nas maila w służbowej sprawie z konta kocurek68@calusek.pl. Jakkolwiek ten przykład wydaje się przerysowany, wiele podobnych adresów zostało usuniętych z naszego serwisu. Adres e-mail typu kamil72@przykladowapoczta.pl również nie pozwala na zachowanie odpowiedniej powagi i wiarygodności w korespondencji służbowej pracownika Uczelni.
 4. Bezpieczeństwo danych. Przesyłane dane nie są - tak jak w przypadku kont komerycyjnych - gromadzone, udostępniane, sprzedawane czy analizowane pod kątem reklamodawców.
 5. Ochronę danych osobowych. Konta komercyjne nie spełniają wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Jakie elementy poprawią komunikację i załatwianie spraw formalnych?

 1. Mapa. Profil umożliwia dołączenie mapy z zaznaczeniem dokładnej lokalizacji.
 2. Adresy www - można tu wykorzystać szczególnie linki do konkretnych jednostek czy artykułów, na przykład adres jednostki badawczej lub strony informacyjnej dla studentów.
 3. Ogłoszenia. Profil umożliwia dodawanie tekstu do pola "Ogłoszenia", co warto wykorzystać w sytuacjach doraźnych, np. w przypadku nieoczekiwanej nieobecności czy zmiany harmonogramu zajęć. Profile wykładowców, którzy często zamieszczają informacje bieżące, mają w okresie sesji egzaminacyjnej większą liczbę odsłon, niż strony wydziałowe. Jest to znacznie szybsza i bardziej dostępna forma komunikacji niż kartki przyklejane na tradycyjnych tablicach ogłoszeń.
 4. Pliki do pobrania. Wielu wykładowców zamieszcza tutaj materiały dla studentów, takie jak zagadnienia do egzaminu, prezentacje wykorzystywane podczas zajęć czy warunki zaliczenia. Mogą to być także wzory druków, które wykorzystuje się w codziennej pracy, instrukcje, skrypty itp. Należy jednak pamiętać, by nie publikować danych osobowych oraz materiałów objętych ochroną praw autorskich.
 5. Zdjęcie. Jego opublikowanie nie jest oczywiście obowiązkowe, jednak niejednokrotnie ułatwia studentom rozpoznawanie pracowników, z którymi jeszcze nie mieli kontaktu.
 6. Wersje językowe. Profil umożliwia uzupełnienie wersji obcojęzycznych: angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

6. Jak popularyzować swoją działalność badawczą, edukacyjną i naukową?

"Działalność naukowa" to odpowiednie miejsce do publikacji:

 • opisu prowadzonych badań,
 • zainteresowań naukowych,
 • bibliografii - mogą to byc książki i artykuły naukowe; system umożliwia dodanie zdjęć okładek czy linków, np. do strony Wydawnictwa UMCS,
 • nagrodach i wyróżnieniach,
 • wszystkich innych istotnych informacji.

Dodatkowe informacje można umieścić w polu "O sobie", gdzie mogą znaleźć się m.in.:

 • informacje na temat prowadzonych zajęć,
 • funkcje pełnione w jednostce (jeśli to nie wynika z nazwy stanowiska, np. opiekun kierunku studiów, kierownik projektu, opiekun praktyk itp.)
 • skrócony zakres obowiązków (w przypadku funkcji administracyjnych),
 • biografia (głównie zawodowa),
 • współpraca z organizacjami, firmami, instytucjami,
 • opieka nad kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

UWAGA! Nie dopuszcza się publikacji ofert komercyjnych, np. informacji o świadczeniu usług czy prywatnej działalności gospodarczej. Propozycje związane z komercyjną ofertą UMCS publikujemy w obszarze Biznes za pośrednictwem Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

7. Przykładowy profil pracownika naukowego