Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego działające w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów inicjuje, organizuje i koordynuje aktywności edukacyjne mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej człowieka.

W tym celu podejmuje działania m,in. uruchamiając i rozpowszechniając kursy z wybranego obszaru tematycznego na najwyższym poziomie.