Zespół ds. Studiów Podyplomowych i innych form

Kontakt

Zespół ds. studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia


tel. 81 537 58 45
email: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl


mgr Kamila Pękala
email: kamila.pekala@poczta.umcs.lublin.pl


mgr Monika Bzowska-Rudaś
e-mail: monika.bzowska@poczta.umcs.lublin.pl