ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZFŚS działa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Kwoty pożyczek udzielanych przez Biuro Socjalne (od 8 maja 2015 r.):

  • pożyczka na remont lub modernizację mieszkania wynosi 12 000 PLN,
  • pożyczka na remont lub modernizację domu wynosi 15 000 PLN,
  • pożyczka na zakup mieszkania, budowę domu, uzupełnienie wkładu budowlanego na mieszkanie wynosi 60 000 PLN,
  • pożyczka na przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych - nie więcej niż 6 000 PLN,
  • pożyczka na remont lub modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego dla emerytów i rencistów UMCS - nie więcej niż 6 000,00 PLN.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o przyznanie pożyczki do Biura Socjalnego (Rektorat, pok. nr 1006).

Numer konta  75 1140 1094 0000 2905 1600 1004

Załączniki