Materiały do pobrania

 1. Statut UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. – tekst jednolity
 2. Statut UMCS z dnia 29 maja 2019 r.
 3. Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – tekst jednolity
 4. Pismo Okólne Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przestrzegania przez pracowników Uniwersytetu, uniwersyteckich norm etycznych – Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych
 5. Uchwała Nr XXIV – 27.9/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII - 9.3/13 Senatu UMCS z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. ZARZĄDZENIE Nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz procedury zatrudniania w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie emerytowanych nauczycieli akademickich
 7. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
 8. Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych
 9. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego UMCS
 10. Kodeks Etyki Doktoranta UMCS 
 11. Plan Równości Płci (j. polski)
 12. Plan Równości Płci (j. angielski)
 13. Strategia HRS4R na lata 2022-2025
 14. Przewodnik dla zagranicznych naukowców
 15. Regulamin otwartej, transparentnej i merytorycznej polityki rekrutacji pracowników w Uniwersytecie Maruii Curie-Skłodowskiej w Lublinie