Materiały do pobrania

Statut UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. – tekst jednolity
Statut UMCS z dnia 29 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – tekst jednolity
Pismo Okólne Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przestrzegania przez pracowników Uniwersytetu, uniwersyteckich norm etycznych – Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych
Uchwała Nr XXIV – 27.9/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII - 9.3/13 Senatu UMCS z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ZARZĄDZENIE Nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz procedury zatrudniania w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie emerytowanych nauczycieli akademickich
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych
Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego UMCS


Plan Równości Płci

 

 

Strategia HRS4R na lata 2022-2025

 

 

Przewodnik dla zagranicznych naukowców

 

 

Regulamin otwartej, transparentnej i merytorycznej polityki rekrutacji pracowników w Uniwersytecie Maruii Curie-Skłodowskiej w Lublinie