Regulamin funkcjonowania Komisji

Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora UMCS z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej