Umowy o pracę po 1 lipca 2022 r.

POLSKI ŁAD – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

OBNIŻENIE STAWKI PODATKOWEJ

Obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12%.

Zmiana ta pomimo, że wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r., mieć będzie zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Urząd Skarbowy rozliczając roczny PIT podatnika, liczył będzie stawkę 12% za cały rok.

ZALICZKI NA PODATEK

Za miesiące, w których dochód podatnika (liczony od początku roku kalendarzowego), nie przekroczy 120 000 zł. – 12%
Powyżej 120 000 zł. – 32%.

KWOTA ZMNIEJSZAJACA PODATEK

Utrzymana zostanie kwota wolna od podatku wynosząca 30.000 zł. oraz kwota stanowiąca górną granicę pierwszego progu podatkowego - 120.000 zł. Zmieni się natomiast roczna kwota zmniejszająca podatek do 3.600 zł. W ujęciu miesięcznym będzie to 300 zł.

UCHYLENIE ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

Płatnik nie będzie już pomniejszał miesięcznego dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej a co za tym idzie nie będą miały już zastosowania wzory na obliczenie kwoty ulgi w zależności od poziomu miesięcznego przychodu.
Uchylenie to ma zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2022 r. (końcowe rozliczenie nastąpi przy rozliczanie rocznego PIT-u przez pracownika).

OŚWIADCZENIE PIT-2

Złożone przez podatnika płatnikowi oświadczenie PIT-2 przed 1 lipca 2022 r. zachowuje nadal swoją moc. Oznacza to, że nie będzie konieczności wypełniania i składania pracodawcy nowych druków PIT-2 mających wpływ na obliczenie zaliczek na podatek.

ZWOLNIENIE Z PIT DO 85 528 zł.

Aktualnie, z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. zwolnieni są pracownicy, którzy nie ukończyli 26-go roku życia, osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci, osoby korzystające z tzw. ulgi na powrót oraz pracownicy objęci ulgą dla seniora.

Od 1 lipca 2022 r. do rodzajów przychodów zwolnionych dojdą także zasiłki macierzyńskie z ubezpieczenia społecznego (tj. urlop macierzyński, rodzicielski oraz ojcowski).