Wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych MS Teams w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych

5 marca 2021 r., godz. 11:00-13:00

Niestety przekroczono limit zgłoszeń.