Skład Komisji

Komisja Etyki Badań Naukowych

1) prof. dr hab. Grażyna Krasowicz – Kupis - przewodnicząca
2) prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
3) prof. dr hab. Henryk Kardela
4) prof. dr hab. Lesław Hostyński
5) dr Anna Barańska
6) prof. dr hab. Marian Harasimiuk
7) dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS
8) dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
9) dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS
10) dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS
11) prof. dr hab. Ewa Maj
12) prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
13) prof. dr hab. Leszek Leszczyński
14) dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS
15) dr hab. Beata Cristovão
16) dr hab. Jolanta Szołno – Koguc, prof. UMCS
17) dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS
18) prof. dr hab. Zbigniew Hubicki