Bezpieczny komputer i e-mail

Każdy pracownik Uczelni ma obowiązek zmieniać hasła w wykorzystywanych systemach informatycznych nie rzadziej niż raz na 30 dni.

Jak zabezpieczyć hasło?

  • Stwórz hasło składające się co najmniej z 8 znaków, w tym zawierające małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne.
  • Nie powtarzaj haseł stosowanych przed zmianą (do 10 haseł wstecz).
  • Nigdy nie przekazuj swojego hasła innym osobom.
  • Nie korzystaj z opcji automatycznego zapamiętywania danych do logowania.

Jak zabezpieczyć pocztę e-mail?

  • Nie odpowiadaj na maile dotyczące funkcjonowania uczelnianej poczty elektronicznej wysłane z innych skrzynek niż operator@mail.umcs.pl i admin@poczta.umcs.lublin.pl. Wiadomości, które nie zostały wysłane z adresu operator@mail.umcs.pl lub admin@poczta.umcs.lublin.pl, mogą stanowić próbę wyłudzenia haseł oraz danych osobowych.
  • Nie otwieraj wiadomości oraz nie pobieraj ze skrzynki e-mail plików niewiadomego pochodzenia.
  • Sprawdzaj wysyłane i odbierane pliki programem antywirusowym.


related