Erasmus Plus

Celem programu jest wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, a zwłaszcza: kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży.
Mobilność międzynarodowa Erasmus Plus zostaje ponadto rozszerzona o tzw. kraje partnerskie/trzecie, sąsiadujące z UE, dopuszczone do udziału w niektórych Akcjach Erasmus Plus na określonych zasadach. Są to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosovo, Czarnogóra, Serbia,  Fed. Rosyjska. Państwa te będą miały możliwość ubiegania się o uczestniczenie w programie na warunkach ogólnych po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść te koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne.

 

W latach 2021/22 -2027/28 Program Erasmus+ funkcjonuje w nowej perspektywie finansowej KE 2021-27.

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. Będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. i zapewni wiele nowych możliwości dla uczących się w Europie. Dzięki zwiększonej dostępności i bardziej elastycznym formatom mobilności, otworzy nowe możliwości edukacyjne bardziej zróżnicowanej grupie odbiorców. Zaoferuje też nowe możliwości współpracy, sprzyjając innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania, a także będzie promować umiejętności cyfrowe i działania ekologiczne.

 

Informacje, wsparcie przygotowania wniosków i realizacji projektów międzynarodowych w ramach programów Horyzont 2020, Erasmus+ (Akcja 2) i innych:
L.E.A.R.:
mgr Magdalena Pokrzycka-Walczak, BIURO DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
tel. 81 537 54 58, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
adres: pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1306

Organisation ID number  (OID)

E10208165

PIC number       

999618272   

Organisation full legal name (national language)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organisation full legal name (latin characters)

Maria Curie-Sklodowska University

ACRONYM

UMCS

National ID (if applicable)

000001353

Address

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Country

Poland

Post Code

20-031

City

Lublin

Website

www.umcs.pl

Email

rektor@umcs.pl

Telephone 1

+48 815375205

Type of Organisation

University

Is your organisation a public body?

Yes

Is your organisation a non-profit?

No

Accreditation Type

Accreditation Reference

Erasmus Charter for Higher Education 2014

53428-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Erasmus Charter for Higher Education 2020

101011874

Erasmus code

PL LUBLIN01

SCHAC

umcs.pl