Erasmus Plus

W latach 2021/22 -2027/28 Program Erasmus+ funkcjonuje w nowej perspektywie finansowej KE 2021-27

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program jest nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. Będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. i zapewni wiele nowych możliwości dla uczących się w Europie. Dzięki zwiększonej dostępności i bardziej elastycznym formatom mobilności, otworzy nowe możliwości edukacyjne bardziej zróżnicowanej grupie odbiorców. Zaoferuje też nowe możliwości współpracy, sprzyjając innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania, a także będzie promować umiejętności cyfrowe i działania ekologiczne.

Informacje, wsparcie przygotowania wniosków i realizacji projektów międzynarodowych w ramach programów Horyzont 2020, Erasmus+ (Akcja 2) i innych:
L.E.A.R.:
mgr Magdalena Pokrzycka-Walczak, BIURO DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
tel. 81 537 54 58, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
adres: pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1306

Program Erasmus+ - Akcja Kluczowa 2 (KA2): mgr Karolina Sokolińska, Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, DS Grześ, pok 12, tel. kom. 505890159 

Organisation ID number  (OID)

E10208165

PIC number       

999618272   

Organisation full legal name (national language)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organisation full legal name (latin characters)

Maria Curie-Sklodowska University

ACRONYM

UMCS

National ID (if applicable)

000001353

Address

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Country

Poland

Post Code

20-031

City

Lublin

Website

www.umcs.pl

Email

rektor@umcs.pl

Telephone 1

+48 815375205

Type of Organisation

University

Is your organisation a public body?

Yes

Is your organisation a non-profit?

No

Accreditation Type

Accreditation Reference

Erasmus Charter for Higher Education 2014

53428-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Erasmus Charter for Higher Education 2020

101011874

Erasmus code

PL LUBLIN01

SCHAC

umcs.pl