Erasmus Plus

Celem programu jest wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, a zwłaszcza: kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży. Zakłada się, że w ramach programu nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro, czyli o 40 proc. więcej niż w przypadku wcześniejszych programów. Resortami, które będą realizować program  Erasmus Plus w Polsce są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Erasmus Plus jest programem bardzo szerokim - w ramach trzech Akcji zastępuje siedem wcześniejszych programów, m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, „Młodzież w działaniu”; obejmuje także centralnie zarządzany program Jean Monnet oraz program wsparcia dla inicjatyw sportowych.

Mobilność międzynarodowa Erasmus Plus zostaje ponadto rozszerzona o tzw. kraje partnerskie/trzecie, sąsiadujące z UE, dopuszczone do udziału w niektórych Akcjach Erasmus Plus na określonych zasadach. Są to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosovo, Czarnogóra, Serbia,  Fed. Rosyjska. Państwa te będą miały możliwość ubiegania się o uczestniczenie w programie na warunkach ogólnych po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść te koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne.

 

Informacje, wsparcie przygotowania wniosków i realizacji projektów międzynarodowych w ramach programów Horyzont 2020, Erasmus+ (Akcja 2) i innych:

L.E.A.R.:
mgr Magdalena Pokrzycka-Walczak, BIURO DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
tel. 81 537 54 58, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
adres: pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1306

Organisation ID number  (OID)

E10208165

PIC number       

999618272   

Organisation full legal name (national language)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organisation full legal name (latin characters)

Maria Curie-Sklodowska University

ACRONYM

UMCS

National ID (if applicable)

000001353

Address

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Country

Poland

Post Code

20-031

City

Lublin

Website

www.umcs.pl

Email

prorekt@poczta.umcs.lublin.pl

Telephone 1

+48 815375205

Type of Organisation

University

Is your organisation a public body?

Yes

Is your organisation a non-profit?

No

Accreditation Type

Accreditation Reference

Erasmus Charter for Higher Education

53428-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE