Centrum Kadrowo-Płacowe kontakt

CENTRUM KADROWO–PŁACOWE

Nr pokoju

Nazwisko i Imię

E-mail

Tel. wew.

903

Agnieszka Krukowska 

Dyrektor Centrum

a.kruk@poczta.umcs.lublin.pl

53-19

BIURO KADR

904

Jaworska  Hanna

Kierownik

hanna.jaworska@poczta.umcs.lublin.pl

54-59

Zespół ds. Nauczycieli Akademickich

904

Bukowska-Ławnik Agnieszka

agnieszka.lawnik@poczta.umcs.lublin.pl

54-59

904

Łanczont Jadwiga

jadwiga.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl

54-91

904

Wartacz Katarzyna

katarzyna.wartacz@poczta.umcs.pl

53-18

904

Zub Joanna

joanna.zub@poczta.umcs.lublin.pl

54-91

904

Żarnowska Judyta

judyta.ligiencka@umcs.pl

53-18

Zespół ds. Nienauczycieli

902

Kędziera Andrzej

Z - ca Kierownika Biura Kadr

andrzej.kedziera@poczta.umcs.lublin.pl

53-16

902

Juszczak Joanna

joanna.juszczak@poczta.umcs.lublin.pl

54-23

902

Zawadzka Magdalena

magdalena.zawadzka@umcs.pl

53-17

902

Izabela Marek-Kraszewska

 

 

902

Filipiak Ewelina

ewelina.filipiak@umcs.pl

53-16

902

Kielar Edyta

edyta.kielar@umcs.pl

53-16

BIURO PŁAC

907

Kwiatkowska Ewa

Kierownik

kwiatkowska@hektor.umcs.lublin.pl 

53-95

Zespół ds. Wypłat

905

Kozak Agnieszka

Z-ca Kierownika Biura Płac

agnieszka.kozak1@poczta.umcs.lublin.pl

57-54

905

Banaszek Anna

anka.banaszek@poczta.umcs.lublin.pl

54-01

905

Dudkowska Marzena

marzena.dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl

54-21

905

Chrząstek Alicja

alicja.chrzastek@poczta.umcs.lublin.pl 57-54

905

Garbacz Alicja    

905

Kusyk Aneta

aneta.kusyk@umcs.lublin.pl

53-95

905

Lewtak Małgorzata

malgorzata.lewtak@poczta.umcs.lublin.pl

57-54

905

Antoniuk Małgorzata

   

905

Głębicka Marta

glebickam@poczta.umcs.lublin.pl

54-01

 

 

 

 

Zespół ds. Umów Cywilnoprawnych

Nr pokoju

Nazwisko i Imię

E-mail

Tel. wew.

906

Karolina Kozłowska

karolina.kozłowska@umcs.pl

53-22

906 Bielecka Katarzyna katarzyna.bielecka@poczta.umcs.lublin.pl 53-22

 

Mazur Sabina

   

906

Magdalena Martyna-Oraczewska

magdalena.martyna@umcs.pl

53-22

1007c

Kłyż Paweł

pawel.klyz@umcs.pl

27-83

BIURO SOCJALNE

1006

Walczak Beata

Kierownik

beata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl

53-12

1006

Tyburek Elżbieta

elzbieta.tyburek@poczta.umcs.lublin.pl

53-12

1006

Igras Dariusz

Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego w Kazimierzu

dariusz.igras@umcs.lublin.pl

53-12

Sekcja Obsługi Kadrowo-Płacowej Projektów Unijnych

907

Szwajgier Kamil

kamil.szwajgier@umcs.pl

54-18

1007a

Rożen Elżbieta

elżbieta.rożen@poczta.umcs.pl

53-95

Sekcja Informatyczna, Planowania i Statystyki

908

Bąk Ewa

ewa.bak@poczta.umcs.lublin.pl

57-05

908

Baran Paweł

pawel.baran@umcs.pl

57-05

Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych

1007c

Małysiak Daniel

daniel.malysiak@umcs.pl

27-83