Centrum Kadrowo-Płacowe kontakt

Kontakt do pracowników Centrum Kadrowo-Płacowego w trakciej zagrożenia Covid-19

BIURO KADR

Informujemy, że obsługę kadrową:

I. nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Kadr:

1.  mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik, e-mail: agnieszka.lawnik@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Ekonomiczny

- Wydział Filozofii i Socjologii

2.mgr inż. Agnieszka Drewecka, e-mail: agnieszka.drewecka@mail.umcs.pl

- Wydział Chemii

- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

- Centrum Kultury Fizycznej
 
3. mgr Jadwiga Łanczont, e-mail: jadwiga.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Artystyczny

- Wydział Pedagogiki i Psychologii

- Wydział Politologii i Dziennikarstwa

4. mgr Hanna Jaworska,  e-mail: hanna.jaworska@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Prawa i Administracji

- Wydział Zamiejscowy w Puławach

5. mgr Agnieszka Gierlasińska email: agnieszka.gierlasinska@mail.umcs.pl

- Wydział Biologii i Biotechnologii

- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

6. mgr Luiza Gustaw email: luiza.gustaw@mail.umcs.pl

- Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
- Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
- Wydział Historii i Archeologii
- Wydział Filologiczny

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-18.

 

I. Pracowników administracji centralnej prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Anna Kawecka, e-mail: anna.kawecka@mail.umcs.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-54-23

II. Pracowników administracji wydziałowej, biliotekarzy oraz Wydawnictwo UMCS prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Joanna Witusik e-mail: joanna.witusik@mail.umcs.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-17

III. Pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, wolontariuszy prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Katarzyna Sikorska-Gazda e-mail: katarzyna.sikorska-gazda@mail.umcs.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16.

IV. Pracowników obsługi prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

lic. Edyta Kielar e-mail: edyta.kielar@mail.umcs.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16.

 BIURO PŁAC

Informujemy, że obsługę płacową:

nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:
 

Małgorzata Antoniuk e-mail: m.antoniuk@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Archeologii, Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Ecotech-Complex, Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Anna Banaszek e-mail: anka.banaszek@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii, Wydział Artystyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Wydział Zamiejscowy w Puławach

Alicja Garbacz e-mail: alicja.garbacz@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Matematyki Fizyki I Informatyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Agnieszka Kozak zastępca kierownika Biura e-mail: agnieszka.kozak1@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Filologiczny, Centrum Europy Wschodniej

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy płacowe dotyczące nauczycieli akademickich zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Płac, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-57-54;  oraz z Kierownikiem Biura Płac – Panią mgr Martą Głębicką e-mail: glebickam@umcs.lublin.pl

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:

 1. Aneta Kusyk e-mail: aneta.kusyk@umcs.lublin.pl
 2. Agnieszka Dudkowska e-mail: agnieszka.dudkowska@umcs.lublin.pl
 3. Małgorzata Lewtak e-mail: malgorzata.lewtak@umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy płacowe i z tytułu ubezpieczenia w PZU dotyczące pracowników zatrudnionych w grupie niebędących nauczycielami akademickimi prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Płac, zgodnie
z kompetencjami lub pod numer tel. 537-57-54;  oraz z Kierownikiem Biura Płac – Panią mgr Martą Głębicką e-mail: glebickam@poczta.umcs.lublin.pl

 BIURO UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I PROJEKTÓW UNIJNYCH

 Informujemy, że obsługę:

 1. umów cywilnoprawnych prowadzą:
  1. mgr Karolina Kozłowska e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl
  2. mgr Sabina Mazur e-mail: sabina.mazur@poczta.umcs.lublin.pl
  3. mgr Katarzyna Bielecka e-mail: katarzyna.bielecka@poczta.umcs.lublin.pl
  4. mgr Paweł Kłyż e-mail: pawel.klyz@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych prosimy kierować na wskazane skrzynki
e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-22 oraz
z Kierownikiem Biura – Panią mgr Karoliną Kozłowską
e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

 projektów unijnych:

 1. mgr Elżbieta Rożen e-mail: elzbieta.rozen@poczta.umcs.lublin.pl
 2. mgr Kamil Szwajgier e-mail: kamil.szwajgier@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy dotyczące wypłat ze środków unijnych prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel.
537-54-18 oraz z Kierownikiem Biura – Panią mgr Karoliną Kozłowską e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

 BIURO SOJALNE

 Przypominamy, że obsługą Biura zajmuje się:

 1. mgr Beata Walczak – Kierownik Biura e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl
 2. mgr Elżbieta Tyburek e-mail: elzbieta.tyburek@poczta.umcs.lublin.pl
 3. mgr Dariusz Igras e-mail: dariusz.igras@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy socjalne prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-12 oraz z Kierownikiem Biura – Panią mgr Beatą Walczak e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl