Centrum Kadrowo-Płacowe kontakt

Kontakt do pracowników Centrum Kadrowo-Płacowego w trakciej zagrożenia Covid-19

BIURO KADR

Przypominamy, że obsługę kadrową:

I. nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Kadr:

1.  mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik, e-mail: agnieszka.lawnik@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Ekonomiczny

- Wydział Filozofii i Socjologii

2. Agnieszka Drewecka, e-mail: agnieszka.drewecka@mail.umcs.pl

- Wydział Chemii

- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

- Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

- Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych

- Centrum Kultury Fizycznej

3. mgr Zuzanna Jakubczyk, e-mail: zuzanna.jakubczyk@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Humanistyczny
 
4. mgr Jadwiga Łanczont, e-mail: jadwiga.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Artystyczny

- Wydział Pedagogiki i Psychologii

- Wydział Politologii i Dziennikarstwa

5. mgr Hanna Jaworska,  e-mail: hanna.jaworska@poczta.umcs.lublin.pl

- Wydział Prawa i Administracji

- Wydział Biologii i Biotechnologii

- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

- Wydział Zamiejscowy w Puławach

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-18.

II. Pracowników administracjiprowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Andrzej Kędziera, e-mail: andrzej.kedziera@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16

III. Pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy i pracowników wydawnictwa prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Anna Kawecka e-mail: anna.kawecka@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16 i 537-53-17.

IV. Pracowników obsługi prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:

mgr Anna Mazur-Poździk e-mail: anna.mazur-pozdzik@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie
z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-17.

 BIURO PŁAC

Przypominamy, że obsługę płacową:

nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:
 

Małgorzata Antoniuk e-mail: m.antoniuk@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Archeologii, Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Ecotech-Complex, Wydział Filozofii i Socjologii

Anna Banaszek e-mail: anka.banaszek@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii, Wydział Artystyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Wydział Zamiejscowy w Puławach

Marzena Dudkowska e-mail: marzena.dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Alicja Garbacz e-mail: alicja.garbacz@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Matematyki Fizyki I Informatyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Agnieszka Kozak zastępca kierownika Biura e-mail: agnieszka.kozak1@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny, Centrum Europy Wschodniej

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy płacowe dotyczące nauczycieli akademickich zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Płac, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-57-54; 537-57-05 oraz z Kierownikiem Biura Płac – Panią mgr Martą Głębicką e-mail: glebickam@poczta.umcs.lublin.pl

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:

 1. Aneta Kusyk e-mail: aneta.kusyk@umcs.lublin.pl
 2. Agnieszka Dudkowska e-mail: agnieszka.dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl
 3. Małgorzata Lewtak e-mail: malgorzata.lewtak@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy płacowe i z tytułu ubezpieczenia w PZU dotyczące pracowników zatrudnionych w grupie niebędących nauczycielami akademickimi prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Płac, zgodnie
z kompetencjami lub pod numer tel. 537-57-54; 537-57-05 oraz z Kierownikiem Biura Płac – Panią mgr Martą Głębicką e-mail: glebickam@poczta.umcs.lublin.pl

 BIURO UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I PROJEKTÓW UNIJNYCH

 Przypominamy, że obsługę:

 1. umów cywilnoprawnych prowadzą:
  1. mgr Karolina Kozłowska e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl
  2. mgr Sabina Mazur e-mail: sabina.mazur@poczta.umcs.lublin.pl
  3. mgr Katarzyna Bielecka e-mail: katarzyna.bielecka@poczta.umcs.lublin.pl
  4. mgr Paweł Kłyż e-mail: pawel.klyz@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych prosimy kierować na wskazane skrzynki
e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-22 oraz
z Kierownikiem Biura – Panią mgr Karoliną Kozłowską
e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

 projektów unijnych:

 1. mgr Elżbieta Rożen e-mail: elzbieta.rozen@poczta.umcs.lublin.pl
 2. mgr Kamil Szwajgier e-mail: kamil.szwajgier@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy dotyczące wypłat ze środków unijnych prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel.
537-54-18 oraz z Kierownikiem Biura – Panią mgr Karoliną Kozłowską e-mail: karolina.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

 BIURO SOJALNE

 Przypominamy, że obsługą Biura zajmuje się:

 1. mgr Beata Walczak – Kierownik Biura e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl
 2. mgr Elżbieta Tyburek e-mail: elzbieta.tyburek@poczta.umcs.lublin.pl
 3. mgr Dariusz Igras e-mail: dariusz.igras@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy socjalne prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-12 oraz z Kierownikiem Biura – Panią mgr Beatą Walczak e-mail: betata.walczak@poczta.umcs.lublin.pl

CENTRUM KADROWO–PŁACOWE 

Nr pokoju

Nazwisko i Imię

E-mail

Tel. wew.

903

Agnieszka Krukowska 

Dyrektor Centrum

agnieszka.krukowska@mail.umcs.pl

53-19

BIURO KADR

904

Jaworska  Hanna

Kierownik

hanna.jaworska@mail.umcs.pl

54-59

Zespół ds. Nauczycieli Akademickich

904

Bukowska-Ławnik Agnieszka

agnieszka.lawnik@mail.umcs.pl

54-59

904

Łanczont Jadwiga

jadwiga.lanczont@mail.umcs.pl

54-91

904

Jakubczyk Zuzanna

zuzanna.jakubczyk@mail.umcs.pl

53-18

904

Agnieszka Drewecka

agnieszka.drewecka@mail.umcs.pl

53-18

Zespół ds. Nienauczycieli

902

Kędziera Andrzej
Z - ca Kierownika Biura Kadr

andrzej.kedziera@poczta.umcs.lublin.pl

53-16

902

Mazur-Poździk Anna

anna.mazur-pozdzik@umcs.pl

54-23

902

Kawecka Anna

anna.kawecka@umcs.pl

54-23

BIURO PŁAC

907

Głębicka Marta
kierownik

marta.glebicka@mail.umcs.pl

53-95

907

Kozak Agnieszka
Z-ca Kierownika Biura Płac

agnieszka.kozak@mail.umcs.pl

53-95

905

Banaszek Anna

anka.banaszek@mail.umcs.pl

54-01

905

Dudkowska Marzena

marzena.dudkowska@mail.umcs.pl

54-21

905

Dudkowska Agnieszka

agnieszka.dudkowska@mail.umcs.pl

57-54

905

Garbacz Alicja

alicja.garbacz@mail.umcs.pl

54-01

905

Kusyk Aneta

aneta.kusyk@umcs.lublin.pl

53-95

905

Lewtak Małgorzata

malgorzata.lewtak@mail.umcs.pl

57-54

905

Antoniuk Małgorzata

malgorzata.antoniuk@mail.umcs.pl

54-21

BIURO UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I PROJEKTÓW UNIJNYCH

Nr pokoju

Nazwisko i Imię

E-mail

Tel. wew.

1007c

Karolina Kozłowska
kierownik

karolina.kozłowska@mail.umcs.pl

53-22

1007c

Mazur Sabina
zastępca kierownika

sabina.mazur@umcs.pl

53-22

1007c

Bielecka Katarzyna

katarzyna.bielecka@mail.umcs.pl

53-22

1007c

Kłyż Paweł

pawel.klyz@umcs.pl

53-22

906

Szwajgier Kamil

kamil.szwajgier@umcs.pl

54-18

906

Rożen Elżbieta

elżbieta.rożen@poczta.umcs.pl

54-18

BIURO SOCJALNE

1006

Walczak Beata

Kierownik

beata.walczak@ mail.umcs.pl

53-12

1006

Tyburek Elżbieta

elzbieta.tyburek@mail.umcs.pl

53-12

1006

Igras Dariusz

Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego w Kazimierzu

dariusz.igras@umcs.lublin.pl

53-12

Sekcja Informatyczna, Planowania i Statystyki

908

Bąk Ewa

ewa.bak@mail.umcs.pl

57-05

908

Baran Paweł

pawel.baran@mail.umcs.pl

57-05

Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych

1007c

Małysiak Daniel

daniel.malysiak@mail.umcs.pl

27-83