Gratyfikacja urlopowa

KOMUNIKATY BIURA SOCJALNEGO

dotyczące: „gratyfikacji urlopowej”

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z §9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) zainteresowani pracownicy, którzy korzystają
z urlopu wypoczynkowego w terminie od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r., mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego dla pracownika, zwanego „gratyfikacją urlopową”, najpóźniej do 25 czerwca 2018 r.

Wnioski należy składać do Biura Socjalnego: Rektorat, pok. 1006, 10. piętro. Przewidywany termin wypłaty gratyfikacji urlopowej to 11 lipca 2018 r.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak


Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z §9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) zainteresowani pracownicy mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego dla pracownika, zwanego „gratyfikacją urlopową”. Wnioski prosimy składać do Biura Socjalnego (Rektorat, pok. 1006, X piętro). Wysokość dofinansowania do wypoczynku indywidualnego dla pracownika oraz tabelka z progami przychodu zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowane przez Jego Magnificencję Rektora.

Jednocześnie informujemy, że emeryci i renciści pracujący na UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im na UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak


Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracownika należy składać w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1006), najpóźniej do połowy miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Wprowadzenie i zatwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego urlopu w systemie SAP jest podstawowym warunkiem wypłaty gratyfikacji urlopowej.

Osoby ubiegające się o wypłatę dofinansowania nie muszą składać wniosku osobiście. Wniosek może zostać przekazany przez sekretariat macierzystej jednostki.