Gratyfikacja urlopowa

Komunikat Biura Socjalnego UMCS dotyczący gratyfikacji urlopowej na 2019 r.

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z § 9, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) zainteresowani pracownicy, którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego w terminie od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego dla pracownika zwanego „gratyfikacją urlopową” najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r.

Wnioski proszę składać do Biura Socjalnego: Rektorat, p. 1006, 10 piętro.

Przewidywany termin wypłaty gratyfikacji urlopowej w dniu 12 lipca 2019 r.

Pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego od sierpnia do końca grudnia br. zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) składają wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego na dwa tygodnie przed rozpoczęciem miesiąca, w którym przypada urlop wypoczynkowy.

Informujemy również, że przed przyniesieniem wniosku dot. gratyfikacji urlopowej należy wprowadzić do systemu SAP urlop wypoczynkowy, który powinien być zatwierdzony w systemie przez bezpośredniego przełożonego.


Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak