Gratyfikacja urlopowa

Szanowni Państwo!

W 2023 r. wzorem lat ubiegłych składanie wniosku na dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego dla pracowników zwanego „gratyfikacją urlopową” odbywać się będzie drogą elektroniczną przez formularz dostępny pod linkiem:

Gratyfikacja urlopowa - wniosek (link otworzy się w nowym oknie)

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „prześlij” wniosek zostaje automatycznie złożony - pracownik otrzyma informację, że wniosek został poprawnie wypełniony i złożony. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. § 9, Regulaminu ZFŚS UMCS) istnieją dwa warunki dotyczące otrzymania gratyfikacji urlopowej:

1) wykorzystanie minimum 14 dni urlopu wypoczynkowego wprowadzonego do systemu SAP i zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego,

2) złożenia wniosku o gratyfikację.


W związku z wypłatą gratyfikacji urlopowej w 2023 r. uprzejmie proszę kierowników jednostek organizacyjnych o udostępnienie pracownikom obsługi komputerów i pomoc w wypełnianiu wniosków.
W wyjątkowych przypadkach od pracowników obsługi będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej.

Wysokość gratyfikacji urlopowej dla pracowników UMCS w 2023 r. przedstawia poniższa tabelka.

Przychód osiągnięty w UMCS
za 2022 rok

 Kwota dofinansowania

do 40 000,00

2800,00

40 000,01–60 000,00

2600,00

60 000,01–75 000,00

2400,00

75 000,01–90 000,00

1100,00

90 000,01–100 000,00

700,00

powyżej 100 000,01

400,00


Emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących emerytom w UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Jednocześnie informuję, że wypłaty gratyfikacji urlopowej planowane są na 7 lipca i 7 sierpnia 2023 r.

Prorektor ds. ogólnych UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

Załączniki