Gratyfikacja urlopowa

Komunikat dot. gratyfikacji urlopowej

 

Szanowni Państwo

W 2022 r. wzorem lat ubiegłych składanie wniosku na dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego dla pracowników zwanego „gratyfikacją urlopową” odbywać się będzie drogą elektroniczną pod adresem https://forms.office.com/r/QRCQzKD1cf.

Po jego otwarciu, pojawia się wniosek, który po wypełnieniu i kliknięciu przycisku „prześlij” zostaje automatycznie złożony. Po czym pracownik otrzymuje informację, że wniosek został poprawnie wypełniony i złożony.  Zgodnie z Regulaminem ZFŚS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. § 9, Regulaminu ZFŚS UMCS.) istnieją dwa warunki dotyczące otrzymania gratyfikacji urlopowej, pierwszy to  wykorzystanie minimum 14 dni  urlopu wypoczynkowego wprowadzonego do systemu SAP i zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego, drugi natomiast warunek dotyczy złożenia wniosku.  W związku z wypłatą gratyfikacji urlopowej w 2022 r., uprzejmie proszę Kierowników Jednostek Organizacyjnych o udostępnienie pracownikom obsługi komputerów i pomoc w wypełnianiu wniosków.
W wyjątkowych przypadkach od pracowników obsługi będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej.

Wysokość gratyfikacji urlopowej dla pracowników UMCS w 2022 r. przedstawia poniższa tabelka.

Przychód osiągnięty w UMCS

za 2021 rok

 

Kwota dofinansowania

do 40 000,00

2800,00

od 40 000,01 – 60 000,00

2600,00

od 60 000,01 – 75 000,00

2400,00

od 75 000,01 – 90 000,00

1100,00

od 90 000,01 – 100 000,00

700,00

powyżej 100 000,01

400,00

 

Emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im w UMCS, nie maja prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Jednocześnie informuję, że pierwsza wypłata gratyfikacja urlopowej planowana jest na 07.07.2022 r.


Prorektor ds. ogólnych UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

Załączniki