Komisja Etyki Badań Naukowych

Komisja Etyki Badań Naukowych powołana jest w celu:

1) zapewnienia przestrzegania przez pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, standardów etycznych w badaniach naukowych, poprzez opiniowanie projektów badawczych;

2) przygotowywania i propagowania standardów etycznych dotyczących badań naukowych.