Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS Rektorat UMCS X p. 1001, 1002

Kierownik Biura ds. Kształcenia Ustawicznego
mgr Małgorzata Jaruga
tel. 81 537 54 92

Pracownicy
mgr Kamila Pękala
Paulina Czyż 
tel. 81 537 58 45

e-mail: kursy.bku@umcs.pl