SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego działające w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów organizowało nieodpłatne szkolenia z doskonalenia umiejętności psychospołecznych.

Celem szkoleń prowadzonych w formie warsztatów było doskonalenie umiejętności psychospołecznych. Stosując aktywne metody nauczania dorosłych takie, jak: prezentacje, dyskusje, ćwiczenia indywidualne - w parach, zespołowe i grupowe, odgrywanie ról, symulacje sytuacji zadaniowych, sesje plakatowe, analiza przypadków, kwestionariusze, testy, projekcje filmów szkoleniowych, analiza nagrań na kamerę video:

 • uczyliśmy swobodnego posługiwania się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu z innymi,
 • pomagaliśmy w zrozumieniu prawidłowości rządzących procesem kierowania ludźmi,
 • dostarczaliśmy narzędzi rozwijania umiejętności przewodzenia innym, 
 • wskazywaliśmy perspektywy zastosowań psychologii w codziennej praktyce,
 • budowaliśmy więzi międzyludzkie cementujące zespoły zadaniowe,
 • inspirowaliśmy do podejmowania działań zmierzających do samodzielnego rozszerzania kompetencji zawodowych, 
 • modelowaliśmy partnerstwo w kontaktach międzyludzkich. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach:

 • wzrost skuteczności działania w relacjach z innymi ludźmi,
 • zwiększenie samoświadomości i własnych zasobów,
 • rozwijanie motywacji do dalszego doskonalenia kompetencji psychospołecznych.   

Zakres tematyczny szkoleń:

 1. Asertywność.
 2. Komunikacja interpersonalna.
 3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 4. Rozwiązywanie konfliktów.
 5. Negocjacje.
 6. Budowanie zespołu i praca zespołowa.
 7. Inteligencja emocjonalna.
 8. Trening myślenia twórczego.
 9. Oswajanie stresu.
 10. Zarządzanie sobą w czasie.
 11. Analiza Transakcyjna.
 12. Profilaktyka wypalenia zawodowego.
 13. Szkolenie antydyskryminacyjne.
 14. Kobieta i mężczyzna w relacjach.
 15. Trening rozwoju osobistego.
 16. Warsztaty umiejętności menedżerskich.
 17. Efektywna komunikacja w procesie dydaktycznym.
 18. Aktywne metody nauczania dorosłych.
 19. Metody i techniki grupowej pomocy psychologicznej.
 20. Warsztaty trenerskie.
 21. Coaching.
 22. Nowoczesna asystentka w działaniu.
 23. Profesjonalny kontakt z klientem.

Czas trwania: szkolenia trwały jeden lub dwa dni (8/16 godz.) i prowadzone były w formie warsztatu lub treningu.

Szkolenia prowadziła pracownica Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, CKiOS - Barbara Smoczyńska - dr nauk humanistycznych, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, terapeutka programu psychoonkologicznego Simontona, specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych.

Szkolenia zrealizowane dla pracowników:

 1. Skuteczny koordynator projektów dla koordynatorów projeków unijnych - 1 grupa
 2. Warsztaty umiejętności menedżerskich dla kierowników Domów Studenckich - 1 grupa
 3. Warsztaty umiejętności menedżerskich dla dyrektorów jednostek UMCS - 1 grupa
 4. Nowoczesna asystentka w działaniu dla sekretarek Rektorów i Pani Kanclerz - 2 grupy
 5. Trening asertywności dla sekretarek - 1 grupa
 6. Efektywna komunikacja w procesie dydaktycznym dla nauczycieli akademickich - 2 grupy
 7. Warsztaty umiejętności menedżerskich dla kierowników różnego szczebla - 2 grupy
 8. Trening asertywności - 3 grupy
 9. Aktywne metody nauczania dla nauczycieli akademickich - 1 grupa
 10. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich - 1 grupa
 11. Oswajanie stresu - 1 grupa
 12. Budowanie zespołu i praca zespołowa - 2 grupy
 13. Psychologia obsług klienta - 2 grupy
 14. Rozwiązywanie konfliktów - 1 grupa
 15. Warszaty: Komunikacja interpersonalna - 1 grupa
 16. Savoir vivre - 2 grupy
 17. Profesjonalny kontakt z klientem - 1 grupa