UMCS - Studia podyplomowe

Masz szansę zostać Agentem Celnym i Zarządzającym Transportem

 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej we współpracy
z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Przewoźników,  Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych (LZMPD) oraz Raben Logistics Polska pragnie
zaprosić Państwa do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania
Transportem Spedycją i Logistyką.         

 

 

Opis studiów: 

 • Studia przeznaczone będą dla absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży T–S–L
 • absolwentów kierunku logistyki
 • pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw
 • menadżerów transportu
 • spedytorów
 • operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych

Możliwości zatrudnienia:

 • Pracownik firmy doradczej zajmującej się logistyką
 • Spedytor
 • Specjalista ds. planowania w działach logistyki
 • Spedytor w krajowym transporcie drogowym
 • Pracownik car fleet management
 • Przewoźnik drogowy
 • Zarządzający transportem
 • Spedytor w międzynarodowym transporcie drogowym
 • Kierownik działu spedycji
 • Kierownik działu transportu

Uzyskujesz nowe uprawnienia:

Masz możliwość wpisu na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm. oraz możliwość zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm.

 

Program studiów:

 • Międzynarodowa polityka i prawo celne
 • Prawo celne Unii Europejskiej
 • Elementy kalkulacyjne cła - Taryfa celna, pochodzenie towaru, wartość celna
 • Preferencje celne i zwolnienia celne w obrocie z państwami trzecimi
 • Systemy informatyczne w obsłudze celnej
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej
 • Logistyka międzynarodową
 • Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw
 • Gospodarka magazynowa w międzynarodowym łańcuchu dostaw
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Kontrola międzynarodowych przewozów drogowych
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Dostęp do rynku
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwem
 • Prawo podatkowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne

 

Wybierz już dziś !

To najprawdopodobniej najlepsze studia podyplomowe w Polsce poświęcone tej tematyce. Będziecie mieli Państwo okazję spotkać wybitnych przedstawicieli nauki oraz praktyków biznesu zarządzających logistycznymi łańcuchami dostaw. Zajęcia prowadzić będą również pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Wszystkie informacje dostępne na stronie https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,zarzadzanie-transportem-spedycja-logistyka,72777.chtm

  Aktualności

  Data dodania
  4 lutego 2019