Podziel się doświadczeniem - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza do udziału w cyklu warsztatów pt. „Podziel się doświadczeniem - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym”przeznaczone  dla nauczycieli akademickich, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kształcenia zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących studentów. Warsztaty prowadzone będą online w formie wideokonferencji przez doświadczonych dydaktyków - pracowników Uniwersytetu, ekspertów z zakresu e-learningu. Celem realizacji warsztatów jest podniesienie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w UMCS z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz pokazanie praktycznych elementów i dobrych praktyk do wykorzystania w pracy nauczyciela akademickiego.

Warsztat nr 4: Wykorzystanie metod design thinking na zajęciach online"

1 MIEJSCE WOLNE

Głównym celem warsztatów jest omówienia możliwościami wykorzystania metody design thinking podczas zajęć online, jak również podzielenie się doświadczeniami.

Design thinking jest koncepcją pracy kreatywnej wykorzystywaną do tworzenia i projektowania nowych usług i produktów w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb klienta. Metoda ta powszechnie wykorzystywana jest dzisiaj w wielu przemysłach kreatywnych. Korzystają z niej startupy, agencje interaktywne, ale również międzynarodowe korporacje takie jak Facebook i Google.

Termin: 24 marca 2021 r., godz. 16:00-18:00

Miejsce: platforma e-learningowa Ms Teams

Prowadzący: dr Radosław Bomba – Badacz, nauczyciel akademicki, animator kultury cyfrowej. Absolwent kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej (2014) i Grafika komputerowa i DTP (2015). Od 2006 roku pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor monografii naukowej „Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności" (Toruń 2014). Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS Zajmuje się humanistyką cyfrową, cyberkulturą, ludologią, antropologią gier komputerowych, nowymi mediami i ich wpływem na przeobrażenia społeczno–kulturowe.

Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2005 roku), Polskiego Towarzystwa Badania Gier (od 2007 roku) i Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Zapisy:

Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 22 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane w dniu 23 marca 2021 r.

Limit miejsc:

Każdy warsztat przeznaczony jest dla grupy 15-25 osób. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wybór jednego warsztatu.

Wymagania techniczne:

Ze względu na aktywny charakter warsztatów wymagane jest aby uczestnik miał dostęp do mikrofonu i/lub kamery internetowej.

Kontakt:

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela Zespół ds. Studiów Podyplomowych

Pomocy technicznej w zakresie obsługi platformy MS Teams Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach!

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2021