Aktualności

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru...
29.09.2016

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków

Informujemy, iż 1 września otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowym w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu fotoniki. więcej
Warsztaty o grantach ERC dla humanistów
29.09.2016

Warsztaty o grantach ERC dla humanistów

Polska Akademia Nauk organizuje w dniach 25-26 października warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). więcej
Inkubator Innowacyjności +
29.09.2016

Inkubator Innowacyjności +

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS przygotowuje rozeznanie w zakresie możliwości aplikowania o środki europejskie na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji w ramach... więcej
Nowa oferta ubezpieczenia z opieką medyczną
27.09.2016

Nowa oferta ubezpieczenia z opieką medyczną

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nową ofertą ubezpieczenia pracowniczego PZU, przygotowaną specjalnie dla pracowników UMCS. Nowa propozycja, dzięki połączeniu w jeden pakiet dotychczasowego programu ochronnego, dodatkowych zakresów... więcej
Program START - składanie wniosków
26.09.2016

Program START - składanie wniosków

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w konkursie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. więcej
Sprzedaż biletów i karnetów CKF w semestrze zimowym 2016/17
26.09.2016

Sprzedaż biletów i karnetów CKF w semestrze zimowym 2016/17

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że 26.09.2016 (poniedziałek) rozpoczęła się sprzedaż karnetów na zajęcia komercyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017. więcej
Konkurs na centra doskonałości
22.09.2016

Konkurs na centra doskonałości

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z Programem „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem Programu jest utworzenie... więcej
Ogłoszenie konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze
20.09.2016

Ogłoszenie konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do udziału w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także wybranych dziedzin nauk ścisłych i... więcej
Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na...
20.09.2016

Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość

W dniach 11-14 października 2016r. niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) zaprasza na swoje stoisko w celu odwiedzenia wiodących niemieckich jednostek naukowych z branży ochrony środowiska. więcej
Energia i Budownictwo w Programie Horyzont 2020
19.09.2016

Energia i Budownictwo w Programie Horyzont 2020

W dniach 26-27 września 2016 odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny i warsztat „Energia i Budownictwo w Programie Horyzont 2020. Jak skutecznie uczestniczyć w projektach międzynarodowych i pozyskiwać środki na projekty badawczo-innowacyjne z UE?" więcej
3