Nowa oferta ubezpieczenia z opieką medyczną

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nową ofertą ubezpieczenia pracowniczego PZU, przygotowaną specjalnie dla pracowników UMCS. Nowa propozycja, dzięki połączeniu w jeden pakiet dotychczasowego programu ochronnego, dodatkowych zakresów ubezpieczenia oraz opieki medycznej, ma charakter preferencyjny (za dodatkowe 17 zł uzyskują Państwo bezpłatny dostęp do prywatnej służby zdrowia).

W październiku każdy z Państwa otrzyma pocztą wewnętrzną szczegółowe informacje na temat nowych warunków ubezpieczenia oraz komplet dokumentów, służący do wyboru wariantu ubezpieczenia. W piśmie będziemy prosili Państwa o odpowiedź na poniższe pytania:

 • Czy pozostajemy przy obecnym ubezpieczeniu w trzech wariantach (54 zł, 62 zł, 68 zł)?
 • Czy wybieramy nową ofertę – pakiet ubezpieczenia pracowniczego z Opieka Medyczną (czyli bezpłatnym dostępem do prywatnej służby zdrowia za dodatkowe 17 zł)?

Jednocześnie informujemy, że zmiana zakresu ubezpieczenia nastąpi wyłącznie wtedy, gdy większość pracowników zadeklaruje chęć jego zmiany.

  Aktualności

  Autor
  Ewa Kwiatkowska
  Data dodania
  27 września 2016