Inkubator Innowacyjności +

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS przygotowuje rozeznanie w zakresie możliwości aplikowania o środki europejskie na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji w ramach programu Inkubator Innowacyjności +.

Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Z uwagi na dedykowany konkretnym rozwiązaniom konkurs, przygotowaliśmy krótką ankietę w zakresie planowanych przez Państwa działań. Ankieta będzie również stanowić wstępną deklarację chęci przystąpienia do projektu. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: biznes@umcs.pl w terminie do dnia 04.10.2016 r.

W zakresie szczegółowego przygotowania aplikacji, będziemy się kontaktować się z Państwem indywidualnie.

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2016