Ogłoszenie konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do udziału w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także wybranych dziedzin nauk ścisłych i technicznych.

Konkurs ma na celu:

  • wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze,
  • zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.

Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wnioski będą oceniane przez recenzentów zewnętrznych oraz członków panelu ekspertów wybranych przez DFG oraz NCN. 

Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2016. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronach NCN.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2016