Zmarł prof. dr hab. Sławomir Grzegorz Kozłowski

Z przykrością informujemy, że w dniu 26 grudnia 2022 roku po ciężkiej, wieloletniej chorobie zmarł profesor Sławomir Grzegorz Kozłowski, były wykładowca i dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Urodził się 12 marca 1944 we Włodawie. W 1966 roku ukończył studia na kierunku rolnictwo na Akademii Rolniczej w Lublinie, a w 1970 roku studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 10 kwietnia 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym UMCS, a 6 listopada 1975 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu (tytuł pracy: Przesłanki strategii ekonomicznego rozwoju regionu). Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskał 18 października 1995 roku.

W latach 1966-1969 pracował jako asystent w Akademii Rolniczej w Lublinie, w latach 1969-1985 na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomicznym UMCS, gdzie od 1978 roku do 13 grudnia 1981 roku pełnił funkcję dziekana. Aktywnie uczestniczył wtedy w tworzeniu struktur ruchu „Solidarność” na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Był delegatem UMCS na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Brał czynny udział pracach Zespołu Doradców i Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu Środowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Internowany w dniu 13 grudnia 1981 r. Osadzony w ośrodkach odosobnienia we Włodawie, Jaworzu (5 miesięcy) i Darłówku (4 miesiące). Zwolniony z internowania 16 września 1982 roku. W późniejszym okresie za działalność w podziemnych strukturach NSZZ Solidarność był więziony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów.

W latach 1986-1993 był wykładowcą amerykańskiego uniwersytetu stanowego Rutgers University w New Brunswick (NJ). W latach 1993-2011 zatrudniony jako visiting professor i profesor zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym UMCS, w Zakładzie Polityki Społecznej, Gospodarczej i Przestrzennej, a następnie w Katedrze Polityki Społecznej, Gospodarczej i Regionalnej (od 1999 roku).

Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne dotyczyły ekonomii porównawczej, w szczególności teorii alternatywnych systemów ekonomicznych i ich historycznych doświadczeń, a także amerykańskiego systemu społeczno-ekonomicznego. Koncentrował się również na krytyce współczesnej ekonomii neoklasycznej. Był autorem ponad stu publikacji, w tym kilkudziesięciu artykułów i kilku książek z zakresu ekonomii porównawczej, m.in.: „Współczesna Ameryka. Mity i rzeczywistość” (Wydawnictwo UMCS, 2001), „Systemy ekonomiczne” (Wydawnictwo UMCS, 2004). Był członkiem m.in. American Civil Liberties Union, United for Peace and Justice, Amnesty International USA, American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS), Association for Comparative Economical Studies. Wielokrotnie nagrodzony, m.in. nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego (1975, 1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), medalem za pomoc więźniom politycznym NSZZ Solidarność (1985).

Źródła: Nauka Polska, IPN, Poles in America Foundation, informacje pracowników Wydziału Ekonomicznego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    2 stycznia 2023