Zaproszenia do udziału w konferencji

Szanowni Państwo!

W imieniu członków studenckiego koła naukowego „Klub Controllera” zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studenckiej konferencji „Horyzonty Controllingu”, która odbędzie się 12 maja 2020 roku w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina  13a . Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30 i zakończy o godz. 14:30. Ramowy harmonogram przesyłam w załączniku. Konferencja odbędzie się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia  Controllerów  (ICV).

Uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Celem konferencji jest analiza współczesnych problemów controllingu. Jej uczestnikami będą studenci kierunków ekonomicznych oraz zaproszeni goście, którzy zaprezentują swoją wiedzę, jak i zdobyte doświadczenie.

Mam nadzieję, że organizowane przez nas spotkanie pozwoli na wymianę poglądów oraz uzyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Tematyka referatów powinna dotyczyć między innymi

następujących zagadnień:

1. potencjał informacyjny rachunków kosztów dla celów zarządczych,

2. wpływ jakości danych na efektywność podejmowanych decyzji,

3. rola controllera jako partner biznesowy Zarządu,

4. rola controllingu w erze cyfrowych modeli biznesu,

5. kompetencje  controllerów  w erze digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji,

6. certyfikacja zawodu  controllera, w tym przez ICV,

7. controling w firmach rodzinnych,

8. wsparcie   controllerów   przez  wykorzystanie  Artificial Intelligence, Advanced Analytics,

Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning,  technologie Industry 4.0, BIG DATA,

9. digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów sfery  back   office ,

10. wykorzystanie narzędzi Business  Intelligence w przetwarzaniu danych i raportowaniu informacji,

11. raportowanie według standardów IBCS,

12. outsourcingowanie  usług controllingowych (BPO) lub w ramach SSC (centra usług wspólnych).

Jeżeli wśród powyższych zagadnień nie ma tematu, w którym specjalizują się studenci, organizatorzy są otwarci na nowe propozycje. Preferowane będą referaty oparte na wynikach badań własnych studentów. Istnieje możliwość nadesłania referatów napisanych przez studentów wspólnie z pracownikami naukowymi, np. z opiekunem naukowym Koła, promotorem pracy magisterskiej czy z osobą z biznesu. Referaty powinny uwzględniać aspekt praktyczny opisywanych zagadnień. Zgłoszenia udziału oraz referaty należy przesłać do 15 kwietnia 2020 roku wyłącznie w

wersji elektronicznej na adres: piotr.kozak@umk.pl. Nadesłane referaty powinny odpowiadać, dołączonym do niniejszego pisma, wymogom redakcyjnym oraz zawierać zgłoszenie udziału, zgodne z

przesłanym formularzem i podpisane przez zgłaszane osoby.  

Wszystkie referaty będą poddane recenzji przez pracowników Katedry Rachunkowości Zarządczej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Referaty, które przejdą proces recenzji, zostaną wygłoszone w trakcie konferencji, a następnie opublikowane w formie publikacji książkowej.

 

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2020