Wizyta delegacji Wydziału Ekonomicznego UMCS w Tanzanii

W dniach 4-8 kwietnia br. Zespół ds. umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomicznego odbył cykl spotkań i prezentacji na uniwersytetach w Tanzanii. Celem wizyty było przedstawienie tanzańskim studentom możliwości studiowania jakie oferuje UMCS i Wydział Ekonomiczny w języku angielskim, a także rozmowy z władzami i pracownikami tanzańskich uczelni i wydziałów biznesowych na temat współpracy w zakresie badań naukowych, wspólnych projektów dydaktycznych i konsultingowych, oferty Szkół Doktorskich UMCS oraz wymiany studentów i kadr naukowych. Szczególna uwaga była skierowana na dwa nowe, atrakcyjne kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczny – Business Analytics i Data Science.

Spotkania odbyły się w Jordan University College w Morogoro (JUCO), Mkwawa University College of Education w Irindze (MUCE) oraz dwóch kampusach College of Business Education (CBE) – w Dodomie i Dar-es-Salaam. Podczas każdego spotkania, poza informacjami o UMCS, Wydziale Ekonomicznym i ofercie kształcenia, prezentowanych przez dziekana Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Mariusza Kicię, tanzańscy studenci mogli wysłuchać wykładu nt. globalizacji, prowadzonego przez dr hab. Pawła Pasierbiaka – Pełnomocnika dziekana WE ds. współpracy międzynarodowej lub na temat innowacji, prowadzonego przez dr. Jakuba Czerniaka – Pełnomocnika dziekana WE ds. programu Erasmus+. Po każdej prezentacji i wykładzie odbywała się żywa dyskusja, wyjaśniano także wątpliwości, dotyczące oferty studiów i warunków studiowania. We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 500 studentów, a każda z uczelni otrzymała pakiet materiałów informacyjnych o UMCS, ofercie dydaktycznej UMCS, Wydziale Ekonomicznym oraz materiały promocyjne Miasta Lublin. W każdym z ośrodków akademickich ustalono ramy możliwej współpracy, które znajdą odzwierciedlenie w odpowiednich umowach. Niezależnie od tego uzgodniono, że pierwszym krokiem we współpracy będzie znalezienie wspólnych obszarów zainteresowań badawczych, stworzenie zespołów roboczych i przygotowanie pierwszych badań i publikacji. Kolejnym krokiem będzie wspólne aplikowanie o granty badawcze.

 

Wizyta odbyła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu i osobistym kontaktom dr. Konrada Czernichowskiego z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UMCS. Zwieńczeniem wizyty było spotkanie z Ambasadorem RP w Tanzanii, Panem Krzysztofem Buzalskim oraz Konsulem RP w Tanzanii, Panem Piotrem Kruze. Podczas spotkania rozmawiano o możliwości wsparcia przez Ambasadę współpracy pomiędzy UMCS, uczelniami tanzańskimi i innymi ośrodkami akademickimi z Afryki Wschodniej. Pierwszym efektem spotkań będzie wizyta profesorów z Jordan University College z Morogoro, którzy poprowadzą w maju br. wykłady dla studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2022