Warsztaty uwrażliwiające na drugiego człowieka - 6 maja

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza pracowników UMCS do udziału w Warsztatach uwrażliwiających na drugiego człowieka, których celem będzie rozwijanie podstawowych umiejętności empatycznych, niezwykle ważnych w relacji z drugim człowiekiem.

Uczestnicy dowiedzą się, czym jest empatia i jakie są jej rodzaje, jakie czynniki warunkują naszą empatyczność oraz jakie funkcje pełni empatia w życiu osobistym i zawodowym. Dlatego warsztat skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć świadomość korzystania z empatii, a jeśli to potrzebne, podjąć pracę nad jej rozwijaniem.

Termin

6 maja 2021 r., godz. 10:30-14:30 (5 godz. dydaktycznych)

Miejsce

platforma e-learningowa Wirtualny Kampus ( https://kampus.umcs.pl/)

Prowadząca

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni . Pracownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Prodziekan ds. jakości kształcenia

Zapisy

Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 3 maja 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 4 maja 2021 r.

Limit miejsc

Warsztat przeznaczony jest dla grupy 26 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa w warsztacie po zamknięciu listy podstawowej, zapisane będą na listę rezerwową. Lista rezerwowa liczy 5 osób.

Wymagania techniczne

Ze względu na aktywny charakter warsztatów wymagane jest aby uczestnik miał dostęp do mikrofonu i/lub kamery internetowej. W trakcie warsztatów planowana jest praca w grupach. Ważne aby uczestnik miał przy sobie kartki, długopis, kolorowe kredki lub kolorowe flamastry.

Kontakt

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
Pomocy technicznej w zakresie obsługi platformy Wirtualny Kampus udziela Biuro ds. Zdalnego Kształcenia
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2021