UWAGA! Legitymacje dalej ważne bez aktualnego hologramu

mgr Beata Lipczyńska

09.03.2021

 

Legitymacje dalej ważne bez aktualnego hologramu

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym dotyczące ważności legitymacji studenckich:

  • legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu (trzeba oczywiście posiadać status studenta). Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.