UWAGA! Legitymacje dalej ważne bez aktualnego hologramu

mgr Beata Lipczyńska

20.11.2020

Legitymacje dalej ważne bez aktualnego hologramu

 

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dnia 19.10.2020 r. zostało wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym dotyczące ważności legitymacji studenckich:

  • legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu (trzeba oczywiście posiadać status studenta). Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.