Legitymacje ważne do 14 października 2021

mgr Beata Lipczyńska

24.09.2021

Legitymacje ważne do 14 października 2021

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) legitymacje studenckie pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r. (bez konieczności naklejania hologramu).

Studenci, którzy zaliczyli semestr letni 2020/2021 mogą otrzymać przedłużenie legitymacji do 31 marca 2022 r. poprzez indywidualną wizytę w Dziekanacie – rejestracja w internetowym systemie kolejkowym: https://dziekanat.strongsoft.pl