Rejestracja Projektów na XVIII Lubelski Festiwal Nauki

Wydział Ekonomiczny UMCS informuje, że została uruchomiona rejestracja projektów do zaprezentowania na XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 10-16 września 2022 roku pod hasłem „OGRODY NAUKI". 

Zgłaszanie projektów na stronie festiwalu: https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/

Przewodnik dla zgłaszających projekty: https://www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_przewodnik

Koordynatorem wydziałowym XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki na Wydziale Ekonomicznym UMCS jest dr Dominika Klimek-Smęt.

Kontakt e-mail: dominika@hektor.umcs.lublin.pl

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW W RAMACH XVIII LFN UPŁYWA W DNIU 8 CZERWCA 2022 r.

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki realizowane są projekty festiwalowe i projekty piknikowe, które mają na celu upowszechnianie, promowanie oraz popularyzację nauki i badań naukowych.

Kto może przygotować projekt?

- pracownicy naukowo-dydaktyczni,

- pracownicy administracyjni,

- pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,

- studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,

- studenci studiów doktoranckich,

- studenci studiów podyplomowych,

- studenckie koła naukowe,

- organizacje studenckie.

Jak zgłosić projekt?

- należy utworzyć konto: https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/reg.html

- zarejestrować projekt na koncie (konta z edycji 2021 są aktywne, zatem jeśli w ubiegłym roku braliście Państwo udział w festiwalu, jako koordynatorzy wydziałowi/kierownicy projektów, Wasze konta zostały zachowane): https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/

-proszę o zwrócenie uwagi na opisy, które powinny być zwięzłe i ciekawe

-proszę, aby każdy projekt zawierał grafikę, która go obrazuje. Darmowe grafiki do pobrania są dostępne na stronie: https://pixabay.com/pl/

-dodatkowe wytyczne: https://www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_przewodnik

Regulamin XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki: https://www.festiwal.lublin.pl/regulamin

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2022