Przysposobienie biblioteczne - szkolenie dla studentów I roku

Od 9 stycznia 2023 r. na Wirtualnym Kampusie dostępne będzie szkolenie w formule on-line Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku.

Szkolenie obejmuje osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej I oraz II stopnia (w przypadku, gdy nie odbyły tego szkolenia w ramach studiów I stopnia) oraz jednolite studia magisterskie.

Szkolenie jest obowiązkowe i kończy się testem zaliczeniowym on-line.

Aby uzyskać zaliczenie, należy:

  1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCShttps://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS)
  2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich > Przysposobienie biblioteczne 2022/23 (od 09.01.2023), zrealizować szkolenie i rozwiązać test zaliczeniowy.

Szkolenie należy zaliczyć do 15.02.2023 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w dniach 16-17.02.2023 r.

Szkolenie jest administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel.: 0-81 537 61 81).

Pytania merytoryczne dotyczące szkolenia należy kierować do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej; e-mail: biblion@umcs.lublin.pl, tel.: 081 537 58 94.

Źródło: Biuro ds. Zdalnego Kształcenia

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2023