Przedsiębiorcza Młodzież 2023 - rekrutacja do projektu

Trwa rekrutacja dla uczestników i uczestniczek oraz partnerów II edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież.

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin. Przystąpić może do niego chętna i zmotywowana do udziału w aktywnościach projektowych grupa uczniów i uczennic z danej szkoły (15-35-osobowa), reprezentowana w trakcie trwania projektu przez nauczyciela. Wzorem ubiegłorocznej edycji młodzież weźmie udział m.in. w specjalistycznych warsztatach realizowanych przez pracowników dydaktycznych UMCS, wizytach studyjnych w siedzibach lubelskich przedsiębiorców, a także w Konkursie z nagrodami na najlepszy projekt doradczy, zrealizowany dla firmy partnerskiej. Młodzież będzie też uczestniczyła w warsztatach medialnych z zakresu storytellingu i realizacji profesjonalnych relacji medialnych, realizowanych przez specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dla chętnych przewidziana jest również możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań w ramach  Akademii Przedsiębiorczości UMCS .


Rekrutacja dla uczestników i uczestniczek – Grup Szkolnych

Zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu, Grupa Szkolna to chętna, zmotywowana do udziału w Projekcie grupa uczniów i uczennic z danej szkoły ponadpodstawowej z terenu miasta Lublin (może to być klasa lub zespół międzyklasowy, liczący 15-35 osób).

Zgłoszenie do udziału w projekcie może złożyć Opiekun grupy– nauczyciel danej szkoły, upoważniony do reprezentacji Kandydatów przez Dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. W celu dokonania zgłoszenia Grupy Szkolnej do udziału w projekcie należy:

 • pobrać ze strony Projektu Deklarację udziału dla Grup Szkolnych, wydrukować, wypełnić i podpisać,
 • skan formularza przesłać w terminie od 01.02.2023 r. do 08.02.2023 r. na adres: p.mlodziez@umcs.pl, żądając potwierdzenia przeczytania (w przypadku nieuzyskania potwierdzenia przeczytania w terminie do następnego dnia roboczego od dnia wysłania formularza, należy skontaktować się z Organizatorami).

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

O wynikach postępowania rekrutacyjnego Organizatorzy poinformują kandydatów w wiadomości przesłanej w terminie do dnia 10.02.2023 r. na adres poczty elektronicznej, z którego uprzednio otrzymano skan formularza rekrutacyjnego oraz na stronie Projektu.

Kontakt:
Dla placówek oświatowych:

Magdalena Bis
Koordynatorka Biura Rozwoju Kompetencji UMCS,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1305A, 20-031 Lublin,
tel.: 81 537 28 79
mail: p.mlodziez@umcs.pl


Rekrutacja dla Partnerów – lubelskich przedsiębiorców i instytucji oraz partnerów z sektora kreatywnego

Aby zgłosić chęć współpracy partnerskiej w ramach Projektu, należy wypełnić Deklarację udziału dla Partnerów w terminie od 01.02.2023 r. do 08.02.2023 r.

Przedsiębiorcy i instytucje:
Partnerstwo w Projekcie polega na nieodpłatnym zorganizowaniu wizyty studyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa dla młodzieży w terminie 27 marca – 28 kwietnia 2023 r. oraz zaproponowaniu dla uczestników i uczestniczek zadania do rozwiązania w formie opracowania projektu doradczego z zakresu promocji firmy Partnera lub jej produktu w social mediach. Partnerzy będą mogli skorzystać z projektów doradczych, opracowanych przez młodzież, w celach marketingowych (np. w social mediach/na stronie internetowej Partnera). Organizatorzy przewidują nabór 10 przedsiębiorców/instytucji do partnerstwa w projekcie.

Sektor kreatywny:
Partnerem kreatywnym może zostać twórca prowadzący działalność marketingową, PR-ową, influencerską, studio graficzne lub studio animacji. Partnerstwo w projekcie polega na zorganizowaniu warsztatów dla młodzieży w terminie 27 marca – 28 kwietnia 2023 r. Warsztaty powinny składać się z dwóch części:

 • przedstawienie specyfiki reprezentowanej przez Partnera Kreatywnego branży (w tym zainspirowanie młodych, pokazanie na własnym przykładzie, że można pracować realizując swoją pasję w pracy zawodowej);
 • omówienie założeń standardu projektu doradczego (stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu), wysłuchanie pomysłów młodzieży na realizację projektu doradczego, doradzenie w kwestii opracowania projektu doradczego dla firmy partnerskiej);

Zadaniem Partnera Kreatywnego będzie też udzielenie nieodpłatnego wsparcia merytorycznego młodzieży przy realizacji projektu doradczego z zakresu promocji firmy Partnera Projektu (lub jego produktu) w social mediach – w formie konsultacji dla młodzieży online lub bezpośrednio.

Organizatorzy przewidują nabór 10 Partnerów Kreatywnych.

Kontakt:
Dla przedsiębiorców, instytucji i przedstawicieli przemysłów kreatywnych:

Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu

Monika Zub-Nowosad
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 10
mail: mzub@lublin.eu

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu

Dodatkowe dokumenty w tym:

 • Regulamin Projektu Przedsiębiorcza Młodzież 202;
 • Deklaracja udziału dla Grup Szkolnych;
 • Deklaracja udziału dla Partnerów

znajdują się stronie przedsiebiorczy.lublin.eu.

 

  Aktualności

  Data dodania
  3 lutego 2023